FAQ

Konst. Offentliga & privata uppdrag samt beställningar. Köp av befintlig konst.

Hur görs tavlorna/målningarna?
Hur lång tid tar det innan jag får ordern?
Frakten?
Fotografi?
Är målningarna inramade?
Kan ni måla motiv från tidningar och böcker?
Kan ni klippa och ändra i bilder?