Film

Filmerfarenhet

Bodil P har skrivit filmmanus samt utformat filmdramaturgi, tecknat storyboard samt bildmanus, varit scenograf och attributmakare, videofilmat alternativt regisserat, regisserat alternativt intervjuat och avslutningsvis videoredigerat - på samtliga filmer. Det vill säga har genomdrivit och ansvarat för allt från idé till färdig videofilm. I samtliga filmer, för samtliga företag som är beskrivna här nedanför:

Från idé - färdig videofilm; i samtliga filmer o företag:

Tellus Art organisation, Stockholm:
Tankar om Tellus som tar upp problematiken med global uppvärmning.

CoachCentrum, Stockholm:
"Att undervisa i coaching" med coach Pernilla de la Corte. 2006

Mediaföretaget Videndus AB "Kommunikation genom television", Stockholm:
Filmer inom etik och genteknik (i Sthlm, Auschwitz samt Krakow) med
humanitära frågor och i synnerhet människors rättigheter.
Presentationsfilm för kommuner.
Rekryteringsfilm Stockholms läns landsting.
WebbTV för: SACO, Umeå universitet, Karolinska Institutet, Lunds tekniska m.fl.
Videndus 2000-2001
Referens Urban Hjelm

Mediaföretaget InAction Multimedia, Stockholm:
projekt "Att arbeta i hamn" korta filmsekvenser för Intranet och animation i Flash. 2000

I egen regí, Stockholm:
Initierat, genomdrivit och ansvarat för kortfilm -"Se Mej". Med skådespelare som Anders Lundin. Genom ett stipendium från Konstnärsnämnden. 1995-1999
Den är filmad med smalfilm. Slutredigerad till en digital "Beta .

Dramatiska Institutet
initierat, genomdrivit och ansvarat för en kortfilm om två musikformer som möts - "Spelglädje".
Genomdrivit och ansvarat för en sagofilm - "Babayagas eld" 1995

UTBILDNING

Dramatiska Institutet. Högskola. Mediautbildning film. Ett år. 40 p. 1995

Stockholms Universitet. Konstvetenskap, konsthistoria med bildanalys. Ett år. 40 p. 1994

KURSER:
Dramatiska Institutet, Stockholm. Från idé till färdigt manus 1995

Dramatiska Institutet, Stockholm. Amerikansk filmdramaturgi 1995

Videoredigering i Avid, Premiere och Final Cut Pro.

ÖVRIGA MERITER

Egen kortfilm -"Se Mej" som Bodil P initierat, genomdrivit och ansvarat för.
Bodil P ville göra en film om konst, för vuxna och barn, att se tillsammans.. Hon fick en idé om en film så jag sökte till, och kom in på, denna högskolas filmutbildning. Hon valde Dramatiska Institutet för att de gav den utbildning som behövdes nämligen " från att skriva manus, filma, regissera till slutredigering ".
Direkt efter avslutad utbildningen, så kompletterades denna med ytterligare två kurser på Dramatiska Institutet. Det var två kurser i dramaturgi och att skriva filmmanus.
Efter det så skrevhon klart detta filmmanus och tecknade ett bildmanus. Filmen kunde genomföras tack vare ett stipendium från "Konstnärsnämnden för film . Sedan har hon regisserat och förredigerat. Den är filmad med smalfilm. Slutredigerad till en digital "Beta .

Stipendium från Konstnärsnämnden/Film för kortfilmen "Se mig" med eget manus, filmmanus och bildmanus.

Teater och sång. Mångårig utbildning och scenerfarenhet i både teater och sång.

Apollon Bild & Film Musikvideos Attributmakare, med på filminspelningar samt videoredigeringar - För att lära in arbetssättet med musik till bild till filmproduktion 1996.

Lärare i Bild, Videofilmning & redigering. Blev rekommenderad med fantastiskt goda referenser av lärare Madelene Berg Dramatiska Institutet till arbetet. Stockholm. 12 ggr 1995.