Skulptur 1

SKULPTUR STENGODS MED LITE MARMOR / SCULPTURE STONEWARE WITH A LITTLE MARBLE

Skulptur 1

SVENSKA / ENGLISH

SKULPTUR STENGODS MED LITE MARMOR / SCULPTURE STONEWARE WITH A LITTLE MARBLE
Det är samma skulptur på fotografiet "Skulptur 2" / It is the same sculpture on the photo "Skulptur 2".

BREDD CM / WIDTH IN CM:
HÖJD CM / HEIGHT IN CM:

PRIS / PRICE: 60.000 SEK 600 EURO
__________________________________

1 CM, centimeter = 0.393700787 inches
30 CM = 11.811023622047244 inches
100 CM = 39.37007874015748 inches
150 CM = 59.05511811023622 inches

1 inch = 2.54 CM, centimeters
10 inches = 25.4 CM, centimeters

Offentliga och privata-uppdrag och beställningar: