Coach-SM på Kulturhuset i Stockholm

Denna skulptur är förstapriset. Det gavs under pompa och ståt till vinnaren i coaching på Coach-SM. På scenen, i Kulturhuset Stockholm. Mars 2005. Beställare är Coachutbildningsföretaget Kwaiet.

I detta fall har jag utformat och formgivit företagets logga. Från idé till färdig produkt. Ägarna till företaget Kwaiet, Coachutbildning, blev mycket nöjda med sin beställning. De sa "vårt önskemål är helt uppfyllt " Skulpturen visar det manliga och det kvinnliga. Det stöttande och det som tar emot stödet.

Foto fyra samt skulpturen med sockel visar ett utropstecken omslingrat av ett frågetecken och de har en gemensam punkt. Du kan se handen och du kan se människan.

Offentliga och privata-uppdrag och beställningar: