Art 35

Art 35

SVENSKA / ENGLISH

Täckfärg på papper / water color topcoat on paper

BREDD CM / WIDTH IN CM:
HÖJD CM / HEIGHT IN CM:

PRIS / PRICE:
Den tillhör SKULPTUR, STENGODS KERAMIK "Skulptur 28" / It belongs to "Skulptur 28" SCULPTURE, STONEWARE CERAMIC.
__________________________________

1 CM, centimeter = 0.393700787 inches
30 CM = 11.811023622047244 inches
100 CM = 39.37007874015748 inches
150 CM = 59.05511811023622 inches

1 inch = 2.54 CM, centimeters
10 inches = 25.4 CM, centimeters

Offentliga och privata-uppdrag och beställningar: