Skulptur 25

SKULPTUR, STENGODS KERAMIK / SCULPTURE, STONEWARE CERAMIC

Skulptur 25

SVENSKA / ENGLISH

SKULPTUR, STENGODS KERAMIK / SCULPTURE, STONEWARE CERAMIC.
Det är "Skulptur 26" fotograferad från en ny vinkel / This is "Sculpure 26" photographed from a new angle.

BREDD CM / WIDTH IN CM:
HÖJD CM / HEIGHT IN CM:

PRIS / PRICE: 3.000 SEK 300 EURO
__________________________________

1 CM, centimeter = 0.393700787 inches
30 CM = 11.811023622047244 inches
100 CM = 39.37007874015748 inches
150 CM = 59.05511811023622 inches

1 inch = 2.54 CM, centimeters
10 inches = 25.4 CM, centimeters

Offentliga och privata-uppdrag och beställningar: