Skulptur 29

Skulptur 29

SVENSKA / ENGLISH

SKULPTUR, STENGODS KERAMIK / SCULPTURE, STONEWARE CERAMIC.
Det är samma skulptur 27, 29 och 30 / It is the same sculpture 27, 29 and 30.

BREDD CM / WIDTH IN CM:
HÖJD CM / HEIGHT IN CM:

PRIS / PRICE: 4.500 SEK 450 EURO

__________________________________

1 CM, centimeter = 0.393700787 inches
30 CM = 11.811023622047244 inches
100 CM = 39.37007874015748 inches
150 CM = 59.05511811023622 inches

1 inch = 2.54 CM, centimeters
10 inches = 25.4 CM, centimeters

Offentliga och privata-uppdrag och beställningar: